Užitočné linky

Služby Bratislava a okolie

Kontakt

DAJONA

Ing. Jozefa Vrábelová

Staré grunty 332

841 04 Bratislava

Komunikácia je možná  aj

v angličtine.

Spracovanie daňového priznania.

Tax preparation services

for individuals

are also available in

English.

DAJONA

"Dlhoročné skúsenosti nielen v účtovníctve, ale aj vo finančných analýzach"

mobil: 0948 616 515

MZDY A PERSONALISTIKA

Našim základným prístupom je kvalitné a diskrétne spracovanie mzdových a personálnych údajov.

V oblasti miezd a personalistiky poskytujeme tieto služby:

  • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a   pracovnoprávnych zmlúv
  • vedenie personálnej evidencie: prehľady dovoleniek, PN, a pod.
  • vedenie mzdovej agendy
  • spracovanie prihlášok a odhlášok do/zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,  ako aj ďalších povinných hlásení
  • mesačné spracovanie miezd podľa predložených podkladov
  • spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
  • spracovanie mesačných a ročných výkazov pre daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi
  • štatistické výkazníctvo
  • tvorba a sledovanie sociálneho fondu

Copyright © 2018 Dajona

design by KULUMI

dajona@dajona.sk