Užitočné linky

Služby Bratislava a okolie

Kontakt

DAJONA

Ing. Jozefa Vrábelová

Staré grunty 332

841 04 Bratislava

Komunikácia je možná  aj

v angličtine.

Spracovanie daňového priznania.

Tax preparation services

for individuals

are also available in

English.

DAJONA

"Dlhoročné skúsenosti nielen v účtovníctve, ale aj vo finančných analýzach"

mobil: 0948 616 515

OSTATNÉ SLUŽBY

V oblasti ostatných služieb poskytujeme tieto služby:

  • vypracovanie finančných analýz podľa charakteru firmy, ktoré poskytujú vedeniu spoločnosti potrebné ekonomické informácie, ako napr.:  rentabilitu, produktivitu, likviditu, návratnosť investícií a pod.
  • spracovanie podkladov pre investičné a prevádzkové úvery, pôžičky pre nové podnikateľské projekty, ale aj dofinancovanie prevádzkových potrieb
  • spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
  • kontrola zmlúv z účtovného a daňového hľadiska
  • spracovanie cestovných príkazov
  • vypracovanie štatistických hlásení – mesačné, štvrťročné, ročné
  • spracovanie reportov a prehľadov podľa individuálnych požiadaviek klientov

Spolupracujeme aj s externými poradcami pre posúdenie správnosti riešenia v zložitých ekonomických prípadoch.

Copyright © 2018 Dajona

design by KULUMI

dajona@dajona.sk