Užitočné linky

Služby Bratislava a okolie

Kontakt

DAJONA

Ing. Jozefa Vrábelová

Staré grunty 332

841 04 Bratislava

Komunikácia je možná  aj

v angličtine.

Spracovanie daňového priznania.

Tax preparation services

for individuals

are also available in

English.

DAJONA

"Dlhoročné skúsenosti nielen v účtovníctve, ale aj vo finančných analýzach"

mobil: 0948 616 515

ÚČTOVNÍCTVO

Kvalitne vedené účtovníctvo si vyžaduje odbornosť, profesionalitu, presnosť a má pre podnikateľské subjekty stále väčší a väčší význam.

  • profesionálne vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
  • evidenciu hmotného a nehmotného majetku na inventárnych kartách, daňové a účtovné odpisy a odpisové plány
  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (mesačné, štvrťročné)
  • dokladovú inventarizáciu účtov
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov
  • prehľady o pohľadávkach a záväzkoch podľa požiadaviek klienta
  • vypracovanie interných smerníc
  • prehľadné mesačné účtovné výstupy s možnosťou aj v grafickej forme
  • spracovanie štatistických výkazov nadväzujúcich na účtovníctvo

V oblasti účtovníctva poskytujeme tieto služby:

Copyright © 2018 Dajona

design by KULUMI

dajona@dajona.sk